Politica de confidentialitate

Politica de Confidentialitate si Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
 
Magazinul online jucariicopilasi.ro foloseste toate masurile de securitate impotriva pierderii, alterarii sau utilizarii nepotrivite sau gresite a informatiilor care se afla in controlul sau. Magazinul online nu isi asuma nici o responsabilitate pentru pierderile de informatii cauzate de functionarea eronata a sistemelor informatice si programelor care asigura functionarea sa.
 
Magazinul online jucariicopilasi.ro foloseste tehnologia de criptare SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni accesul oricaror persoane neautorizate la schimbul de informatii intre magazin si Cumparator. SSL (Secure Socket Layer) este o tehnologie care asigura o legatura securizata intre serverul pe care este gazduit jucariicopilasi.ro si browserul (Internet Explorer, Edge, Opera, Vivaldi, Google Chrome etc.) folosit de Cumparator pentru a accesa magazinul online, asigurand integritatea si confidentialitatea schimbului de informatii.
 
Magazinul online jucariicopilasi.ro poate contine linkuri catre alte pagini pe internet si nu este responsabil pentru politica de confidentialitate practicata de acestea. Va recomandam consultarea modalitatilor practicate de acestea de a colecta date cu caracter personal. Procedurile descrise mai jos se refera numai la colectarea datelor cu caracter personal de catre jucariicopilasi.ro.
 
in cazul platii pe internet folosind un card bancar toate datele referitoare la cardul Dumneavoastra sunt procesate de catre (@@@ institutia care proceseaza platile cu cardul). Magazinul online jucariicopilasi.ro nu colecteaza sau stocheaza informatii despre cardul Dumneavoastra bancar.
 
Conform cerintelor legii 677/2001 pentru protectia datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera lor circulatie, modificata si completata, SC ZUZUBUBU SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre Cumparatori / Utilizatori.
 
SC ZUZU BUBU SRL este inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 36604
 
Scopul colectarii datelor cu caracter personal este informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe jucariicopilasi.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.
 
Prin completarea datelor Dumneavoastra in formularul de creare de cont si / sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a SC ZUZUBUBU SRL, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 36604 si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si / sau temporar de catre SC ZUZUBUBU SRL, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si / sau derularea de catre acestia de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.
 
Prin citirea Termeni si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de nu a fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor Dumneavoastra garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dumneavoastra personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.
 
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate la adresa de mai jos sau prin email la adresa office@jucariicopilasi.ro:
SC ZUZU BUBU SRL, strada George Emil Palade, Nr.94, Oradea, Jud.Bihor, Romania se pot exercita, gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an sa vi se confirme faptul ca datele Dumneavoastra personale sunt sau nu prelucrate
– sa interveniti asupra datelor transmise
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
 
Astfel, jucariicopilasi.ro poate notifica Utilizatorii/ Cumparatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
jucariicopilasi.ro nu este de acord si nu promoveaza SPAM-ul. Orice Utilizator / Cumparator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul jucariicopilasi.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza de date comunicand acest lucru printr-o cerere trimisa la adresele de mai sus sau prin email la office@jucariicopilasi.ro.
Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.
 
De asemenea, SC ZUZU BUBU SRL poate furniza datele Dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.
 
Informatiile Dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
 
Drepturile tale:
Dreptul de acces inseamna ca ai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.
 
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Zuzububu nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-un email sau cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru.
 
Daca ai nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale te poti adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal la adresa office@jucariicopilasi.ro
Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211).
 
Respectam confidentialitatea si prelucrarea datelor personale, precum si securitatea acestora.
 
Dorim sa va informam ca prin accesarea www.jucariicopilasi.ro se pastreaza numele providerului dumneavoastra de internet, pagina care v-a trimis pe adresa noastra web, paginile pe care le vizitati in cadrul site-ului nostru, precum si data si durata acestor vizite. Urmarim preferintele vizitatorilor pentru inbunatatirea prezentarii a produselor si serviciilor.
 
Alte date personale sunt retinute doar daca le furnizati dumneavoastra, sub forma unor date de înregistrare, sau al unui sondaj, sau pentru incheierea unui contract.
 
Zuzububu se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti facand exceptie cand pentru respectarea obligatiilor contractante coopereaza cu a treia persoana subcontractanta, ex. firma de curierat, firma de marketing, care nu este indreptatita sa transmita datele primite catre terti.
 
Zuzububu utilizeaza datele dumneavoastra personale doar in scopul informarii utilizatorilor privind:
- situatia contului pe www.jucariicopilasi.ro
- evolutia si starea comenzilor
- evaluarea produselor si serviciilor oferite.
- pentru sondaje referitoare la produse, si pentru marketing
 
 
Zuzububu poate notifica utilizatorii privind:
- ofertele curente prin newsletter
- evenimente si noutati
- felicitari cu diferite ocazii
- alte mesaje speciale
 
Zuzububu NU promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.jucariicopilasi.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. De asemenea, daca utilizatorii nu mai doresc sa primeasca newsletterul nostru, se pot dezabona utilizand linkul din footer-ul newsletterulului Zuzububu primit prin email.
 
Pentru informatii si reclamatii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra personale va puteti adresa persoanei responsabile la oricare adresa de “Contact”. Daca datele dumneavoastra au fost gresit înregistrate, acest lucru poate fi corectat.
 
 
Legislatie:
- Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
- Ordonanta Guvernului nr.21/1992 protectia consumatorilor.
- Legea nr.363/2007 privind modificarea unor acte normative privind protectia consumatorilor.